• امروز : یکشنبه - ۲۴ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : 8 - محرم - 1446
  • برابر با : Sunday - 14 July - 2024
2

آدرس پستی ادارات کل، دستگاه های اجرایی و شورای اداری خراسان رضوی

  • کد خبر : 6346
  • 06 مهر 1402 - 13:13
آدرس پستی ادارات کل، دستگاه های اجرایی و شورای اداری خراسان رضوی
بروزترین آدرس ادارات کل، دستگاه های اجرایی و شورای اداری خراسان رضوی به شرح جمع آوری شده است.

استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۴۶۰۸۷ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۴۳۰۵۴

نمایندگی ولی فقیه در استان و  امام جمعه مشهد مقدس  آدرس: مشهـــــد ، خیابان امـــام رضــــا (علیه السلام)،. کــــوچــــه ۲۳، دفـــتـــر آیــت الله عـلـــم الـهـــــدی. تــلفــن: ۹۸۵۱۳۸۵۹۸۶۱۲+ فاکس: ۳۸۵۴۴۰۸۰ تلفن: ۳۸۵۹۸۶۱۱-۱۲ ۳۸۵۴۱۹۱۹

معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۱۳۵۵۴ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۹۳۳۹-۳۸۵۴۶۰۱۹

معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۱۲۶۱۱ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۲۶۱۱

معاونت فرهنگی؛ اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۰۵۱۹-۳۸۵۲۰۴۴۸ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۲۰۵۱۹-۳۸۵۲۰۴۴۸

معاونت توسعه مدیریت محترم و منابع استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس:   تلفن: ۳۸۰۵۲۱۶۰-۶۱ ۳۸۵۴۱۰۰۸

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۵۷۵۱-۳ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۴۵۹۲

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۹۳۳۳ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۸۲۶۴

اداره کل دفتر استاندار  خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۴۶۰۸۷ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۴۳۰۵۴

اداره کل دفتر مدیریت محترم عملکرد؛ بازرسی؛ امور حقوقی و ارتباطات مردمی خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۱۵۲۲۱ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۴۷۳۰۹

اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۰۶۹ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۵۰۶۹

اداره کل حراست خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۵۰۶۷ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۷۴۴۲

اداره کل دفتربرنامه ریزی، بودجه و تحول اداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۹۹۶۲ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۴۴۷۷۴

مدیریت فناوری اطلاعات. امنیت فضای مجازی و شبکه دولت خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۵۰۰۷ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۴۱۷۲

اداره کل امور اداری و مالی خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۰۰۲۰ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۵۲۷۷

اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۱۴۲۴ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۲۵۰۷۲

اداره کل دفتر امور شهری و شوراها خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۵۰۰۷ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۷۸۷۶-۳۸۵۱۳۴۶۵

اداره کل دفتر امور روستایی و شوراها خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۸۲۷۴ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۲۸۲۷۳-۳۸۵۳۵۵۴۹

اداره کل مدیریت محترم بحران  خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۰۰۰۱-۲ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۰۰۰-۲

اداره کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۷۵۷۴ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۴۸۴۵

اداره کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۰۰۳۰ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۰۰۳۰

اداره کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی  خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار نماز بین نماز یک و ۳ فاکس: ۳۸۲۱۱۰۰۰ تلفن: ۳۸۲۲۵۲۸۰-۴ ۳۸۲۱۸۰۴۲-۳

اداره کل دفتر امور زنان و خانواده خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۸۵۹۸۰۸۸ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۴۶۰۲۰

اداره کل دفتر امور امنیتی و انتظامی  خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۱۲۶۱۱ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۲۶۱۱

اداره کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی  خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۵۷۵۱-۳ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۴۵۹۲

اداره کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۵۷۵۱-۳ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۹۳۳۲

اداره کل هماهنگی امور فرهنگی زایرین خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۱۸۷۳۶ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۲۰۱۰

اداره کل هماهنگی امور رفاهی زایرین خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۱۸۴۰۸ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۸۴۰۸

اداره کل پدافند غیر عامل استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۴۶۰۸۸ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۱۵۲۲۳

مدیریت محترم هسته گزینش خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۹۸۳۲۰ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۸۳۲۰

شورای هماهنگی  مبارزه با مواد مخدر  خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس:   تلفن: ۳۸۷۶۷۰۰۵-۶-۹   ۳۸۷۶۷۰۰۵-۶-۹

کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان بهار، استانداری خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۳۹۴۲۶ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۵۱-۹ ۳۸۵۹۷۰۰۰

فرماندهی ارشد نظامی آجا در منطقه شمال شرق خراسان رضوی آدرس: مشهد،شهید بهشتی،خ لشکر ثامن الائمه،خ ثامن الائمه یکم،خ ثامن الائمه ١ فاکس: ۳۸۵۲۲۴۰۰ تلفن: ۳۸۵۹۹۹۱۰-۱۱ ۳۸۵۹۹۹۰۷

فرماندهی سپاه امام رضا (ع)  خراسان رضوی آدرس: مشهد،اقبال،بزرگراه وکیل آباد،خ کوهستان فاکس: ۳۵۰۲۲۴۶۶-۳۵۵۴۰۰۰ تلفن: ۳۵۰۷۳۰۳۰-۳۳ ۳۵۰۷۳۰۳۳

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی  خراسان رضوی آدرس: مشهد، ملک آباد، بلوار خیام، خیابان خیام چهارم، خیابان پویا  فاکس: ۲۱۸۲۴۱۷-۲۱۸۲۳۳۷ تلفن: ۲۱۸۲۱۱۲۱ ۲۱۸۲۱۱۲۰

فرماندهی لشکر ۷۷ پیروز ثامن الائمه  خراسان رضوی آدرس: مشهد،عدل خمینی،خ. فیاض بخش،خ. لشکر ثامن الائمه فاکس: ۳۸۵۴۷۳۲۰ تلفن: ۳۸۴۴۱۲۰۹ ۳۸۴۴۱۲۰۹

فرماندهی منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا(ع) خراسان رضوی آدرس: مشهد، بزرگ راه بسیج، بسیج ۶۲، پایگاه ۱۴ شکاری فاکس: ۳۳۴۲۲۱۰۴ تلفن: ۳۳۴۲۲۲۲۴-۸ ۳۳۴۱۷۸۸۰

فرماندهی قرارگاه ثامن الائمه سپاه خراسان رضوی آدرس: مشهد – منطقه  پروین اعتصامی کنار گذر بزرگراه بسیج فاکس: ۳۵۰۱۹۰۰۴ تلفن: ۳۵۰۱۸۶۲۰-۲۱ ۳۵۰۱۶۶۸۲

فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی آدرس: مشهد – منطقه مشهد،پورسینا،بلوار حر جنب کلانتری شهرک رجایی فاکس: ۳۳۷۲۵۰۰۸ تلفن: ۳۲۱۸۳۳۷۷مرفوم ۳۳۷۱۵۰۰۰

سازمان قضایی نیروهای مسلح  خراسان رضوی آدرس: مشهد،امام خمینی،خیابان لشکر ثامن الائمه فاکس: ۳۸۵۹۳۶۳۹ تلفن: ۳۸۵۲۳۳۲۱-۵ ۳۸۵۴۸۱۸۹

دانشگاه فردوسی مشهد   آدرس: مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد – كدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴ فاکس: ۳۸۸۳۶۰۱۱ تلفن: ۳۸۸۰۲۰۰۰ ۳۸۸۳۶۰۱۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد  آدرس: انتهای بلوار شهید فکوری – بین میدان شهید جوان و میدان شهید آل شهیدی – شهرك دانش سلامت – دانشگاه علوم پزشکی مشهد فاکس: ۳۸۴۱۳۰۰۶ تلفن: ۳۸۸۳۶۰۱۱ ۳۸۴۱۳۰۰۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار  آدرس: سبزوار – خیابان اسدآبادی – سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی-تلفن : ۴۴۰۱۱۰۰۰ (۰۵۱) فاکس: ۴۴۰۱۰۱۳ تلفن: ۴۴۰۱۱۰۹۶-۷ ۴۴۰۱۱۰۰۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه  آدرس: “تربت حیدریه، خیابان قره نی ۱، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه تلفن تماس: ۰۵۱۵۲۲۲۶۰۱۱  کدپستی: ۹۵۱۶۹۱۵۱۶۹

” فاکس: ۵۲۲۲۸۰۲۱ تلفن:   ۵۲۲۲۶۰۱۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تربت جام  آدرس: تربت جام، خیابان شهید بهشتی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی تربت جام کد پستی: ۷۵۷۸۱-۹۵۷۱۷  فاکس: ۵۱۵۲۲۷۹۱ تلفن: ۵۲۵۲۴۵۲۰ ۵۲۵۲۳۸۳۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد  آدرس: گناباد, میدان غدیر, خیابان امام خمینی, ستاد مرکزی علوم پزشکی گناباد فاکس: ۵۷۲۲۳۸۱۵ تلفن: ۵۷۲۲۳۵۱۳-۱۴ ۵۷۲۲۲۳۲۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور  آدرس: نیشابور، ابتدای شهرک فرهنگیان، میدان معلم فاکس: ۴۲۶۲۷۵۰۰ تلفن: ۴۲۶۲۷۵۲۱-۳ ۴۲۶۲۷۵۰۱

دانشگاه پیام نور   خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی – امام خمینی ۴۰- ستاد مرکزی فاکس: ۳۸۵۲۸۵۲۰ تلفن: ۳۱۸۲۷۷۱۲ ۳۸۵۴۳۳۵۷-۳۸۵۳۹۱۸۹

دانشگاه جامع علمی  – کاربردی خراسان رضوی آدرس: بلوار شهید صابری، خیابان ملک الشعرای بهار ۲۹، شماره ۸- کد پستی:۳۳۴۳۵۹۱۳۷۹ فاکس: ۳۸۵۱۵۲۰۷ تلفن: ۳۸۵۱۵۲۰۱-۹ ۳۸۵۱۵۲۱۷

دانشگاه آزاد اسلامی  خراسان رضوی آدرس: خراسان رضوى-مشهد – قاسم آباد (شهرك غرب) -بلوار امامیه – تقاطع استاد یوسفی – پردیس دانشگاه -ضلع شرقى- سازمان مرکزی دانشگاه آزاد فاکس: ۳۶۶۱۹۳۱۵ تلفن: ۳۶۶۲۰۱۵۴ ۳۶۶۱۹۳۱۵

سازمان جهاد دانشگاهی  خراسان رضوی آدرس: میدان آزادی – پردیس دانشگاه – سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی- کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷ فاکس: ۳۱۹۹۷۱۰۲ تلفن: ۳۱۹۹۷۰۰۰ ۳۱۹۹۷۱۰۱

پارک علم و فناوری  خراسان رضوی آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده آسیایی – پارک علم و فناوری خراسان-خ. صنوبر فاکس: ۳۵۴۲۱۶۳۰ تلفن: ۳۵۰۰۳۳۳۳ ۳۵۰۰۳۲۲۸

دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی آدرس: مشهد میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید قرنی فاکس: ۳۸۷۸۴۰۴۶ تلفن: ۳۸۷۸۱۰۱۸ ۳۸۷۸۲۱۱۱

دفتر نخبگان  خراسان رضوی آدرس: مشهد، احمد آباد، بلوار رضا، رضا ۲۷ پلاک ۸۶ کد پستی ۹۱۷۶۷۶۷۱۳۵ فاکس: ۳۷۱۳۷۰۰۸ تلفن: ۳۷۱۳۷۰۰۸ ۳۷۱۳۷۰۰۶

قائم مقامتولیت آستان قدس رضوی   آدرس: مشهد،سراب،بلوار شهید کامیاب،خ. آیت الله بهجت فاکس: ۳۲۲۱۸۰۰۶ تلفن: ۳۲۲۲۴۸۲۱-۲۸ ۳۲۲۱۸۰۰۱-۳

اداره کل داد گستری خراسان رضوی آدرس: بلوار شهید ساجدی – بین ساجدی ۷ و ۹ – تلفن: ۳۶۰۲۱۱۶۰-۰۵۱ فاکس:   تلفن: ۳۶۰۲۱۱۶۰ ۳۶۰۲۱۱۶۷

سازمان مدیریت محترم و برنامه ریزی  خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد- نبش ابتدای بلوار اقبال لاهوری فاکس: ۳۵۰۱۶۵۴۲ تلفن: ۳۵۰۲۲۳۸۰-۶ ۳۵۰۱۶۵۴۰

اداره کل  آموزش و پرورش خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان شهدا، اداره کل آموزش و پرورش  فاکس: ۳۲۲۲۲۱۰۰ تلفن: ۳۲۲۵۴۰۶۰-۹ ۳۲۲۱۳۰۴۰

اداره کل بازرسی  خراسان رضوی آدرس: مشهد بلوار سازمان آب، بلوار ارشاد،خ. پیام،خ. پیام یکم فاکس: ۳۷۶۶۴۹۵۳ تلفن: ۳۷۶۶۴۶۶۶ ۳۷۶۶۴۹۵۲

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، چهارطبقه،پارکینگ حاشیه ای بولوار مدرس فاکس: ۳۳۲۸۱۸۲ تلفن: ۳۳۱۳۰۴۰۸ ۳۳۱۳۰۳۵۲

اداره کل صنعت و معدن و تجارت  خراسان رضوی آدرس: مشهد – وکیل آباد – بین وکیل آباد ۴۸ و ۵۰ – پلاک ۱۱۰۲ فاکس: ۳۷۶۲۲۶۱۱-۲ تلفن: ۳۷۶۲۲۳۶۲-۹ ۳۷۶۲۷۹۵۰

مدیریت  تعاون روستایی  خراسان رضوی آدرس: مشهد، انتهای خیابان آبکوه، میدان راهنمایی، سازمان تعاونی روستایی خراسان رضوی کدپستی: ۹۵۹۹۱-۹۱۸۴۹ فاکس: ۳۸۴۴۴۸۰۴ تلفن: ۳۸۴۵۴۲۴۷-۵۰ ۳۸۴۶۱۰۸۰-۱

اداره کل جهاد کشاورزی خراسان رضوی آدرس: مشهد – تقاطع بلوار خیام و فردوسی – اداره کل جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. صندوق پستی : ۹۱۷۳۵-۴۸۴. فاکس: ۳۷۶۲۸۳۰۱ تلفن: ۳۷۰۶۱۰۰۰ ۳۷۶۲۸۳۰۰

اداره کل راه و شهرسازی  خراسان رضوی آدرس: مشهد – بلوار دستغیب، تقاطع خیام فاکس: ۳۷۶۲۸۴۱۸ تلفن: ۳۷۶۲۸۴۱۴-۷ ۳۷۶۲۰۰۱۲-۳

اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار خیام، بعد از چهارراه ارشاد، سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی فاکس: ۳۷۶۸۵۰۷۷ تلفن: ۳۷۶۵۱۴۰۶ ۳۷۶۵۰۵۰۱-۲

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی آدرس: مشهد میدان فردوسی نرسیده به قرنی ۳۴ صندوق پستی : ۹۱۸۴۹۹۳۱۵۴ فاکس: ۳۷۲۸۶۰۲۱ تلفن: ۳۷۲۸۶۰۰۱-۳ ۳۷۲۸۶۰۲۰

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی آدرس: مشهد – خیابان ملک الشعراء بهار (انفلاب اسلامی) ۲۷ – اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی – کدپستی: ۹۱۳۷۹-۵۳۴۵۱ فاکس: ۳۸۵۹۴۰۰۵ تلفن: ۳۸۵۹۴۰۰۱-۴ ۳۸۵۴۸۱۱۱

اداره کل استاندارد خراسان رضوی آدرس: مشهد- بلوار ارشاد – ارشاد ۸ – روبروی مهندس ۶ اداره کل استاندارد خراسان رضوی فاکس: ۳۷۶۸۲۰۷۳ تلفن: ۳۷۶۸۲۰۷۴-۶ ۳۷۶۷۹۱۱۱-۳۷۶۲۸۸۹۵

اداره کل  اوقاف و امور خيريه خراسان رضوی آدرس: مشهد، منطقه ۱، محله سناباد، خیابان آبکوه، بین آبکوه ۲ و ۴  فاکس: ۳۸۴۳۰۴۰۲ تلفن: ۳۸۴۳۲۰۱۱-۱۵ ۳۸۴۱۹۰۸۸

اداره کل امور عشاير خراسان رضوی آدرس: مشهد- خ آخوند خراسانی – بین ۲۶ و ۲۸ – پلاک ۱۰۹۶  ، اتاق ۱۱۸ فاکس: ۳۸۵۹۴۰۸۱ تلفن: ۳۸۵۹۵۰۱۶-۱۷ ۳۸۵۹۵۵۵۳

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی آدرس:  مشهد، بین چهارراه شهدا و زرینه (آیت الله بهجت)، بین بهجت ۸ و ۱۰، اداره کل بهزیستی خراسان رضوی فاکس: ۳۲۲۳۱۲۰۰ تلفن: ۳۲۲۸۱۵۸۵ ۳۲۲۳۸۳۸۷-۳۲۲۸۱۵۸۵

اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی آدرس: مشهد- خیابان ۳۰ متری اول احمدآباد، بلوار رضا، نبش رضا ۸- کد پستی :۹۱۷۶۷۴۷۳۸۶ فاکس: ۳۸۴۱۸۰۱۰ تلفن: ۳۸۴۵۹۹۲۲-۴ ۳۸۴۱۱۷۲۳

اداره کل پست خراسان رضوی آدرس: مشهد – خیابان امام خمینی – بین امام خمینی ۵۰ و ۵۲ – خیابان تولایی  فاکس: ۳۸۵۹۷۰۰۱ تلفن: ۳۸۰۱۶ ۳۸۵۱۷۵۵۵-۳۸۵۹۷۵۵۵

اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار خیام جنوبی، نبش خیام ۳۳ فاکس: ۳۷۶۲۷۹۲۹ تلفن: ۳۷۶۲۷۹۱۰-۲۰ ۳۷۶۲۷۹۰۰

اداره کل ورزش و جوانان  خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، بین چهارراه خیام و میدان جانباز، جنب سالن شهید بهشتی فاکس: ۳۷۶۵۶۰۳۲ تلفن: ۳۷۶۴۰۳۴۱-۵ ۳۷۶۴۰۳۴۰

اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی آدرس: مشهد، منطقه ۲، محله عامل، نبش قرنی ۳۱  فاکس: ۳۷۲۵۷۷۲۷ تلفن: ۳۷۲۴۸۱۰۲-۳۷۲۷۱۱۳۳ ۳۷۲۴۳۱۵۵

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار اقبال لاهوری، نبش اقبال لاهوری یک، اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی فاکس: ۳۵۰۱۷۰۰۳ تلفن: ۱- ۳۵۰۱۵۰۰۰ ۳۵۰۱۶۹۲۹

اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، خیابان ثبت، اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی فاکس: ۳۷۶۲۷۵۵۲ تلفن: ۳۷۶۵۳۰۹۰-۳۷۶۱۶۵۶۰ ۳۷۶۲۷۳۸۸

اداره کل راه آهن خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار شهید کامیاب – میدان راه آهن – ساختمان مدیریت- اداره کل راه آهن استان خراسان رضوی کد پستی: ۹۱۴۶۶۱۹۳۳۴ فاکس: ۳۲۲۵۳۰۳۳ تلفن: ۳۲۲۲۴۶۸۱-۹ ۳۲۰۰۴۲۰۰

اداره کل فرودگاههای خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار فرودگاه، فرودگاه شهید هاشمی نژاد-کدپستی: ۹۱۶۵۹۶۸۸۴۴ فاکس: ۳۳۴۰۰۰۴۲ تلفن: ۳۳۴۰۰۰۰۱-۹ ۳۳۴۰۰۰۴۱

اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) خراسان رضوی آدرس:  مشهد ، بلوار مدرس ، مدرس ۱۲ · صندوق پستی : ۵۱۷۳۷ – ۸۸۸۴۳ فاکس: ۳۲۲۴۱۲۸۱ تلفن: ۳۲۲۳۹۰۱۰-۲۰ ۳۲۲۳۹۰۲۸

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی آدرس: مشهد، حافظ- خیابان وکیل آباد ۳۲- صارمی ۴۳ فاکس: ۳۸۶۶۰۱۱۱ تلفن: ۳۸۶۸۰۶۸۱-۴ ۳۸۰۱۱۲۰۱-۲

اداره کل نوسازی،  توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی آدرس: ارشاد مشهد و خیابان بیستون ۳ فاکس: ۳۷۶۸۵۰۹۹ تلفن: ۳۷۶۸۳۰۷۱-۶ ۳۷۶۸۵۴۹۹

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی آدرس: مشهد  – بلوار وکیل آباد – ابتدای شهرک صدف – جنب اداره پست -تلفن :۰۵۱۳۸۶۷۵۰۴۰ فاکس: ۳۸۶۹۵۹۵۱ تلفن: ۳۸۶۷۵۰۳۸-۴۰ ۳۸۶۷۰۴۰۰

اداره کل هواشناسی خراسان رضوی آدرس: مشهد، بزرگراه شهید کلانتری، بلوار جمهوری اسلامی، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی فاکس: ۳۳۸۲۲۳۱۰ تلفن: ۳۳۸۲۲۳۰۶-۸ ۳۳۸۲۲۳۰۹

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی آدرس: مشهد-انتهای فدائیان اسلام فاکس: ۳۳۴۹۵۸۸۸ تلفن: ۳۳۴۱۲۰۲۴-۸ ۳۳۴۱۵۰۹۰

اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی آدرس: مشهد، میدان جانباز- جانبازجنوبی ۲ فاکس: ۳۷۶۴۱۱۷۷ تلفن: ۳۷۶۵۴۱۱۲ ۳۷۶۵۴۱۲۱

اداره کل امور مالیاتی  خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان امام خمینی، خیابان پاسداران فاکس: ۳۸۵۴۲۱۳۲ تلفن: ۳۸۰۲۱۰۰۰ ۳۸۵۴۲۱۳۱-۳۳

اداره كل پزشكي قانوني خراسان رضوی آدرس:  مشهد، سناباد، بین سناباد ۲۰ و اسدالله زاده فاکس: داخلی ۵ تلفن: ۳۸۴۵۴۴۰۰-۴ ۳۸۴۲۵۹۴۶

ناظر گمرکات استان و اداره کل محترم گمرک مشهد  آدرس: مشهد چهارراه مقدم طبرسی، ابتدای بلوار راه آهن- بلوار شهید کامیاب فاکس: ۳۲۲۱۸۸۸۱ تلفن: ۳۲۲۹۱۰۴۱-۴۴ ۳۲۲۲۵۰۰۷

اداره کل  تبلیغات اسلامی خراسان رضوی آدرس: مشهد- بلوار مدرس (چهار طبقه)، جنب هتل فردوسی، اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی فاکس: ۳۲۲۱۵۲۰۸ تلفن: ۳۲۲۱۵۲۰۰-۴ ۳۲۲۱۲۲۱۱

اداره کل انتقال خون خراسان رضوی آدرس: مشهد – احمدآباد – عدالت – نبش عدالت ۱۰ – اداره کل انتقال خون خراسان رضوی فاکس: ۳۸۵۲۲۲۱۱ تلفن: ۳۸۵۱۶۳۰۰-۳۰۴ ۳۸۴۳۴۰۲۰

اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی آدرس: مشهد – جاده آسیایی- بلوار پیامبر اعظم – نرسیده به بلوار میثاق – اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی فاکس: ۳۶۲۲۸۱۲۵ تلفن: ۳۶۲۲۸۱۱۵-۲۰ ۳۶۲۲۸۳۸۳-۴

اداره کل صدا و سيما خراسان رضوی آدرس: مشهد-بزرگراه کلانتری-میدان جمهوری فاکس: ۳۸۴۰۹۰۰۵ تلفن: ۳۸۴۰۳۰۰۱-۷ ۳۸۴۰۹۰۰۴-۳۸۰۱۰۳۸۰

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان رضوی آدرس: مشهد  – بلوار شهید قرنی۶ – جنب بیمارستان دکتر شیخ فاکس: ۳۷۲۷۰۰۰۱ تلفن: ۳۷۲۸۷۶۰۳-۵ ۳۷۲۵۰۸۸۰

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی آدرس: مشهد- کوهسنگی- جنب پایانه اتوبوس رانی فاکس: ۳۸۴۴۰۵۰۰ تلفن: ۳۸۴۴۰۵۰۱-۳ ۳۸۴۴۰۵۰۴

اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی آدرس: مشهد مقدس – نبش آزدی ۵- پلاک ۱۲۷  فاکس: ۳۶۰۲۴۴۸۰ تلفن: ۳۶۰۱۴۲۶۲ ۳۶۰۱۴۲۶۰

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی آدرس: مشهد- میدان فردوسی- ابتدای بلوار شهید صادقی-سمت چپ فاکس: ۳۷۲۶۸۷۷۷ تلفن: ۳۷۲۶۰۹۸۵-۶ ۳۷۲۶۰۹۸۸-۹

اداره کل  میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی آدرس: مشهد – بلوار شهید صادقی بین صادقی ۲۳ و ۲۵ – اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی فاکس: ۳۷۲۶۰۴۹۹ تلفن: ۳۷۲۶۳۳۱۰-۳۷۰۴۵ ۳۷۲۶۷۲۱۱

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات  خراسان رضوی آدرس: مشهد-خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی ۱۲، ساختمان ادارات کل، طبقه هفتم فاکس: ۳۸۴۹۵۰۰۱-۴ تلفن: ۳۸۴۹۵۰۰۱-۴ ۳۸۴۹۵۰۰۱-۴

شورای اسلامی شهر مشهد   آدرس: مشهد-میدان شهدا- رو به روی ساختمان شهرداری فاکس: ۳۱۲۹۱۱۳۰ تلفن: ۳۱۲۲۹۰۰۰ ۳۱۲۹۱۱۱۱

شورای اسلامی استان  خراسان رضوی آدرس: مشهد ،چهارراه استانداری ،ملک الشعرا بهار ۲۵ پلاک ۲۷ طبقه سوم فاکس: ۳۸۵۹۹۷۷۷ تلفن: ۳۸۵۱۷۹۶۳ ۳۸۵۹۹۷۷۷

اداره کل بنياد مسكن انقلاب اسلامي   خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار وكيل آباد، نبش سه راه شهيد قانع -اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی فاکس: ۳۸۶۸۳۳۵۳ تلفن: ۳۸۶۸۵۳۲۰-۵ ۳۸۶۷۵۵۷۷

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي  خراسان رضوی آدرس: مشهد، بولوار مدرس – مدرس ۶ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فاکس: ۳۲۲۲۳۱۸۵ تلفن: ۳۲۲۲۳۱۸۶ ۳۲۲۲۴۵۰۰

اتاق بازرگاني ،  صنايع ،  معادن و کشاورزی خراسان رضوی آدرس: مشهد مقدس، خیابان امام خمینی، جنب باغ ملی، ساختمان اتاق خراسان رضوی فاکس: ۳۲۲۱۶۰۴۰ تلفن: ۳۲۲۵۲۰۹۱-۷ ۳۲۲۱۲۳۲۸

اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، نبش کوهسنگی ۱۲ کد پستی: ۹۱۷۵۹۸۴۰۸۰ فاکس: ۳۱۹۰۰۹۱۰ تلفن: ۳۱۹۰۰۸۹۴-۸۹۹-۹۱۱ ۳۷۶۲۱۰۰۱

اداره کل پشتیبانی امور دام خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی- نبش بلوار ارشاد- اداره کل پشتیبانی امور دام استان فاکس: ۳۷۶۲۵۳۹۸ تلفن: ۳۷۶۲۵۳۹۸ ۳۷۶۲۵۳۹۴

اتاق تعاون خراسان رضوی آدرس: مشهد مقدس، بلوار خیام، نبش خیام ۲۸ ، پلاک ۲ ، طبقه ۴ فاکس: ۳۷۶۷۹۷۷۴ تلفن: ۳۷۶۶۳۸۳۳ ۳۷۶۶۳۸۳۳

دادستانی عمومی و انقلاب مرکز  خراسان رضوی آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، بین کوهسنگی ۷ و ۹ طبقه ۳ ساختمان مرکزی دادسرا فاکس: ۳۲۲۵۹۵۶۴ تلفن: ۳۲۲۲۲۱۵۱-۶ ۳۸۴۳۹۱۷۰

نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در  خراسان رضوی آدرس: مشهد،کوشش،بلوار جمهوری اسلامی،خ جمهوری اسلامی،خ فارابی چهارم فاکس: ۳۳۴۱۸۱۳۰۷ تلفن: ۳۳۴۴۳۸۸۸ ۳۳۴۱۸۱۵۱

اداره کل حراست کل استان  خراسان رضوی آدرس: میدان ملک ملک اباد- جنب پردیس دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) فاکس: ۳۸۴۳۶۳۱۹ تلفن: ۳۸۴۳۶۱۱۱ ۳۸۴۳۶۱۱۱

اداره کل هواپیمایی هما(استانهای خراسان رضوی و شمالی) خراسان رضوی آدرس: مشهد، ۴ طبقه – روبروی مدرس ۲- مقابل دادگستری فاکس:   تلفن:   ۳۲۲۵۵۴۶۸

مرکز مدیریت راهبردی افتا  خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار .وکیل آباد- بین بلوار هاشمیه و هفت تیر- کنار گذر بلوار نبش وکیل اباد ۲۰  فاکس: ۳۹۸۴۸۰۵۱ تلفن: ۳۸۴۸۴۶۰۲ ۳۹۸۴۸۰۵۱

جمعیت هلال احمر خراسان رضوی آدرس: مشهد،سجاد شهر،بلوار سجاد،خ شقایق،خ بزرگمهر شمالی یکم فاکس: ۳۷۶۸۳۰۳۷ تلفن: ۳۷۶۳۸۸۱۰-۳۷۶۳۸۸۰۸ ۳۷۶۷۱۲۰۰

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  خراسان رضوی آدرس: مشهد؛ خیابان فلسطین ۲۶، بعد از چهارراه دوم، پلاک۳۱ کد پستی : ۹۱۸۵۷۸۸۸۳۸ فاکس: ۳۷۶۴۹۳۲۱ تلفن: ۳۷۶۴۴۵۸۵-۳۷۶۴۹۳۲۲ ۳۷۶۸۴۲۰۲

دبير ستاد اقامه نماز استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، ضلع شرقی میدان طبرسي (طبرسی ۱۳) _ ‌مجتمع فرهنگي آموزشي نيايش فاکس: ۳۳۶۸۶۹۹۹ تلفن: ۳۳۶۸۴۷۰۰ ۳۳۶۵۰۱۲۳

نمایندگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان خراسان رضوی آدرس:  مشهد، احمد آباد کوهسنگی،خیابان محتشمی،خیابان محتشمی ۱۷ فاکس: ۳۸۴۶۱۴۵۰ تلفن: ۳۸۴۶۱۴۵۱-۵ ۳۸۴۶۱۴۵۶

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق خراسان رضوی آدرس: مشهد – میدان حر – بلوار سرافرازان – انتهای سرافرازان ۱۸ فاکس: ۳۸۲۱۶۰۴۴ تلفن:   ۳۸۲۱۸۱۴۶

مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۱۴ فاکس: ۳۸۴۲۳۳۷۰ تلفن: ۳۸۴۵۲۲۷۱-۴ ۳۸۴۲۸۰۲۲

مدیریت  صندوق بازنشستگی کشوری در استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، آبکوه، جنب پمپ بنزین سعدآباد، خیابان تربیت، نبش عطار فاکس: ۳۷۲۹۲۴۱۱ تلفن: ۳۷۲۹۱۴۵۰-۳۷۲۹۸۲۴۲ ۳۷۶۶۴۷۴۴

مدیریت حج و زیارت  خراسان رضوی آدرس: مشهد-خیابان صاحب الزمان(عج)- نبش ۱۲ فاکس: ۳۷۲۷۹۶۶۷ تلفن: ۳۷۲۵۲۳۰۰ ۳۷۲۷۷۱۱۲

نمایندگی دیوان عدالت اداری در استان خراسان رضوی آدرس: مشهد – خیابان مدرس–دادگاه های عمومی و انقلاب مشهد(چهار طبقه)- طبقه همکف– دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری فاکس: ۳۲۰۱۴۱۲۰ تلفن: ۳۲۰۱۴۱۲۰ ۳۲۰۱۴۱۲۰

اداره کل  صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر خراسان رضوی آدرس: مشهد – بلوار وکیل اباد- کنارگذر بلوار و کیل آباد- نرسیده به بلوار هاشمیه  فاکس: ۳۸۸۴۲۷۴۰ تلفن: ۳۸۷۰۳۰۸۱-۳

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی  خراسان رضوی آدرس: مشهد،اقبال،خ لادن ۵/۲،خ لادن سوم،خ لادن یکم،فرهنگ سرای لادن فاکس: ۳۵۰۱۴۲۴۶ داخلی ۱۷ تلفن: ۳۵۰۱۴۲۴۷-۸ ۳۵۰۱۴۲۴۶-۵۰

نمایندگی وزارت امور خارجه  در شمال و شرق کشور خراسان رضوی آدرس: مشهد مقدس، کوی دکتری، خیابان ابن سینا، نبش این سینا ۱۹، پلاک ۱۷۳٫ کد پستی. ۹۱۸۳۶۱۳۶۵۵ فاکس: ۳۸۴۳۲۶۳۵ تلفن: ۳۸۴۳۱۰۵۳-۵ ۳۸۴۰۷۶۸۵

نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در خراسان رضوی خراسان رضوی آدرس: مشهد، کوهسنگی، کوهسنگی ۱۹، بلوار رضا. فاکس: ۳۸۴۰۲۲۸۳ تلفن: ۳۸۴۱۴۴۱۳-۳۸۴۱۴۶۳۰ ۳۸۴۱۴۴۱۳

ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی آدرس: مشهد مقدس – خیابان حر عاملی – نبش حر عاملی ۴۵ – پلاک ۳۰ فاکس: ۳۷۲۶۹۵۸۰ تلفن:   ۳۷۲۶۹۵۸۰

ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی آدرس: مشهد مقدس، بلوار شهید مدرس، انتهای مدرس ۴ فاکس: ۳۲۲۱۸۸۳۳ تلفن: ۳۲۲۱۸۸۳۳ ۳۲۲۱۹۳۹۰

اداره کل غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار طلاب، خیابان رسالت، روبروی رسالت هفتم فاکس: ۳۲۷۳۵۴۸۱ تلفن: ۳۲۷۰۹۰۱۱-۱۴ ۳۲۷۰۲۰۳۲-۳۲۷۱۰۰۶۳

شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار خیام، نبش خیام جنوبی ۳۵کدپستی : ۹۱۸۵۹۱۶۱۹۶ فاکس: ۳۷۶۸۸۰۵۶ تلفن: ۳۷۶۱۷۰۱۱-۱۹ ۳۷۶۱۵۹۴۰

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی آدرس: شهر مشهد – بلوار وکیل آباد – مقابل ایستگاه متروی صدف – شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی فاکس: ۳۸۶۷۶۰۲۶ تلفن: ۳۸۶۷۸۸۴۱ ۳۸۶۶۱۱۱۴-۳۸۶۶۰۶۲۰

شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار خیام، بلوار سجاد، خیابان جانباز جنوبی فاکس: ۳۷۶۳۰۷۰۸ تلفن: ۳۷۶۳۰۷۰۰-۹ ۳۷۶۳۳۰۲۲-۲۳

شرکت شهرک های صنعتی  خراسان رضوی آدرس: بلوار خیام ، خیام ۳۵ (جنب شهرداری منطقه ۱ مشهد مقدس)،شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی. کدپستی: ۹۱۸۵۹۸۴۱۱۱٫ فاکس: ۳۷۶۴۴۰۳۱ تلفن: ۳۷۶۴۲۰۰۵-۹ ۳۷۶۴۲۰۰۲

شرکت گاز  خراسان رضوی آدرس: مشهد مقدس – تقاطع بلوار خیام و ارشاد – شرکت گاز استان خراسان رضوی فاکس: ۳۷۶۵۰۷۴۱ تلفن: ۳۷۰۷۰ ۳۷۶۱۳۴۷۲

شرکت مخابرات  خراسان رضوی آدرس: مشهد بلوار امام رضا،خیابان مشک افشان، خیابان هویزه نهم( امام خمینی جنب اداره کل پست استان) فاکس: ۳۸۵۴۵۷۷۷ تلفن: ۳۸۱۱۹۰۰۱-۴ ۳۸۵۴۷۷۷۷

شرکت ارتباطات زیر ساخت خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار امامت، خیابان امامت ۴۶، مجتمع مخابراتی فرشچی فاکس: ۳۶۰۹۸۹۰۶۰ تلفن: ۳۶۰۹۸۸۸۸ ۳۶۰۹۷۷۷۷

شرکت برق منطقه ای   خراسان رضوی آدرس: مشهد-انتهای بلوار وکیل آباد قبل از دوراهی طرقبه-شاندیز- خ فرماینه فاکس: ۳۶۱۰۳۱۰۹ تلفن: ۳۶۱۰۳۰۰۰ ۳۶۱۰۳۱۰۰-۱

شرکت آب و فاضلاب مشهد خراسان رضوی آدرس: مشهد – خیابان فلسطین – نبش فلسطین ۲۶ – اداره آب و فاضلاب مشهد فاکس: ۳۷۶۵۹۸۸۸ تلفن: ۳۷۰۰۸۰۰۰ ۳۷۶۵۶۶۶۰

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار دانشجو، بین فرهنگ ۲۸ و ۳۰ فاکس: ۳۸۹۳۷۲۷۰ تلفن: ۳۸۹۳۷۲۹۰-۵ ۳۸۱۸۹۱۰۳

شرکت سهامی بیمه ایران خراسان رضوی آدرس: مشهد،سجاد شهر،بلوار سجاد بین پامچال و بزرگمهر جنوبی فاکس: ۳۲۲۴۲۰۴۶ تلفن: ۳۲۲۳۵۶۰۰-۴ ۳۲۲۵۱۹۹۶

شرکت عمران شهر جدید گلبهار  آدرس: کیلومتر ۳۵ جاده مشهد قوچان، شهر جدید گلبهار، بلوار ابن سینا، نبش میدان، شرکت عمران شهر جدید گلبهار فاکس: ۳۸۳۲۳۳۴۱ تلفن: ۳۸۳۲۳۳۳۰-۲ ۳۸۳۲۳۲۴۵

شرکت عمران شهر جدید بینالود  آدرس: کیلومتر ۵۵ اتوبان مشهد-نیشابور ، شهر جدید بینالود – محله دلبران- بلوار بعثت فاکس: ۳۳۵۶۴۲۳۱ تلفن: ۳۳۵۶۴۲۲۰ ۳۳۵۶۴۲۳۰

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک ملی  آدرس: مشهد، بلوار سجاد، بین بهار و بزرگمهر فاکس: ۳۷۶۴۶۴۸۸ تلفن: ۳۷۶۸۳۰۰۴-۸ ۳۷۶۸۳۲۳۶

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک سپه  آدرس: مشهد، بلوار احمدآباد، بین بلوار رضا و بلوار ملاصدرا  فاکس: ۳۸۴۲۱۵۵۱ تلفن: ۳۸۴۲۸۲۵۸-۶۱ ۳۸۴۲۰۰۷۶

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک کشاورزی  آدرس: مشهد بلوار شهید دستغیب چهارراه خیام فاکس: ۳۷۶۱۳۰۷۰ تلفن: ۳۷۶۳۸۷۱۱-۱۸ ۳۷۶۱۶۰۹۶

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک مسکن  آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، فردوسی ۸، خیام جنوبی ۱۸ فاکس: ۳۷۶۲۰۰۰۵-۳۷۶۷۰۶۹۵ تلفن: ۳۷۶۴۴۴۱۹-۲۰ ۳۷۶۲۵۲۰۰

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک صنعت و معدن  آدرس: مشهد محله سجاد شهر، بلوار فردوسی، بین میدان جانباز و چهارراه خیام فاکس: ۳۷۶۹۵۱۲ تلفن: ۳۶۰۲۳۰۰۱-۶ ۳۱۷۰۸۳۱۲

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک توسعه صادرات  آدرس: مشهد-بلوارخیام، حدفاصل بلوار شهید دستغیب و بلوار ارشاد، پلاک ۱۹ فاکس: ۳۷۶۸۶۹۸۵ تلفن: ۳۷۶۱۸۰۱۱-۱۴ ۳۷۶۱۸۵۵۰

اداره امور شعب استان خراسان رضوی پست بانک  آدرس: مشهد، بلوار خیام، بین چهارراه سجاد و ارشاد فاکس: ۳۸۴۹۶۰۵۵ تلفن: ۳۸۴۹۵۴۰۱-۲ ۳۸۴۹۷۰۱۶

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک قرض الحسنه مهر ایران  آدرس: مشهد، بلوار سجاد، نبش خیابان حامد شمالی، پلاک ۱ فاکس: ۳۶۰۵۵۰۹۱ تلفن: ۳۶۰۳۸۱۱۳-۴ ۳۶۰۵۷۰۴۱

اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک توسعه تعاون  آدرس: مشهد- بلوار مدرس – روبروی دادگستری- ادره شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان رضوی فاکس: ۳۲۲۳۲۴۱۱۸ تلفن: ۳۲۲۳۲۴۱۰-۲۰ ۳۲۲۳۲۴۱۶

صندوق کارآفرینی  خراسان رضوی آدرس: مشهد -بلوار قرنی،خیابان سوزنچی،خیابان سوزنچی دوم فاکس: ۳۷۱۲۲۴۳۸ تلفن: ۳۷۱۲۲۴۳۰-۲ ۳۷۲۳۱۲۵۰

خبرگزاری جمهوری اسلامی استان  خراسان رضوی آدرس: مشهد بلوار خیام- بلوار ارشاد فاکس: ۳۷۶۸۱۰۶۰ تلفن: ۳۷۶۸۱۰۶۱ ۳۷۶۸۳۰۰۰

لینک کوتاه : http://asrtoos.ir/?p=6346

ارسال نظرات

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

پایگاه خبر عصر توس/رسانه نسل امروز

دفتر مرکزی: مشهد

ایمیل: asrtoosnews@gmail.com